Puʻukumu School Mele

In School News by admin

Puʻukumu School Mele

Puaʻi ka wai no ka lani nui ē
Ua wai honehone, nenehe ʻiliʻili,
I uka hoʻi Nāmāhana mauna
Kuahiwi hiehie kau i ka maka
Makahehi ʻia ka lei kukui
I lei no ke kini, ka lehulehu
Hū aʻe ke aloha nou ē
Ka hale naʻauao kū hanohano
I nō ka wai lani o Puʻukumu
Inu a kena ka puʻu e nā kama
Aloha ē, ke aloha nou ē

The waters of the great heavens bubble forth
A sweet sounding water that rustles the pebbles
In the uplands is Nāmāhana
A majestic mountain to look upon
The kukui garland is adored
An adornment for the multitudes
My affection for you is overwhelming
My home of enlightenment standing in greatness
So that the heavenly waters of Puʻukumu sink in
Drink until the throats of the children are satiated
Much affection, affection for you.